DS Smith: Ενδυναμώνει τη στρατηγική Βιωσιμότητας «Now & Next»

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει περισσότερες από 30.000 λύσεις βασισμένες, στις αξίες της κυκλικής οικονομίας χάρη στην εφαρμογή των Δεικτών Κυκλικού Σχεδιασμού, ενός πρωτοπόρου εργαλείου για τη βιομηχανία της συσκευασίας, που επιτρέπει στους πελάτες να αξιολογήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευασίας τους σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του.

Η DS Smith, κορυφαίος κατασκευαστής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας, διευρύνει τη στρατηγική βιωσιμότητας «Now & Next» με στόχο να επιταχύνει τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος.

Από το 2020, σε συνεργασία με τους πελάτες της, η DS Smith έχει αντικαταστήσει 762 εκατομμύρια πλαστικά μιας χρήσης με ανακυκλώσιμες συσκευασίες από χαρτί. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει περισσότερες από 30.000 λύσεις βασισμένες, στις αξίες της κυκλικής οικονομίας χάρη στην εφαρμογή των Δεικτών Κυκλικού Σχεδιασμού, ενός πρωτοπόρου εργαλείου για τη βιομηχανία της συσκευασίας, που επιτρέπει στους πελάτες να αξιολογήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευασίας τους σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του.

Επίσης, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα, η DS Smith μείωσε τις εκπομπές CO 2 κατά 10% (15% σε σύγκριση με το 2019), ενώ μείωσε κατά 4% τη χρήση νερού στους μύλους παραγωγής χάρτου σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος λειψυδρίας. Από την καθιέρωση της στρατηγικής «Now and Next», η εταιρεία έχει εκπληρώσει εννέα από τους 26 στόχους της, ενώ άλλοι τρεις στόχοι αναμένεται να εκπληρωθούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Ενισχύοντας αυτά τα αποτελέσματα, η DS Smith για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες προκλήσεις, διευρύνει τις φιλοδοξίες της με μια σειρά στόχων προκειμένου να επιταχύνει την πρόοδο των δεικτών αυτών. Οι νέες δεσμεύσεις που ορίζει η στρατηγική «Now & Next», δημιουργημένες σε συνεργασία με ανεξάρτητους ειδικούς, δίνουν προτεραιότητα στην κυκλική οικονομία, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα και ενισχύοντας τη σχέση των ανθρώπων με το περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της DS Smith, Miles Roberts, σχολίασε: «Η εταιρεία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που απορρέουν από τη στρατηγική «Now & Next», αλλά οι αναδυόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, απαιτούν από όλους μας να θέσουμε τον πήχη ψηλότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναλαμβάνουμε δράση σήμερα, διασφαλίζοντας ότι οι δεσμεύσεις μας θα υλοποιηθούν βάσει προγράμματος, για να επιταχύνουμε τη μετάβασή μας σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Σε αυτό το πλαίσιο, η DS Smith, πιστή στο όραμά της να επαναπροσδιορίσει τη συσκευασία για ένα κόσμο που αλλάζει, επικαιροποιεί τη στρατηγική βιωσιμότητας «Now & Next» και δεσμεύεται να υλοποιήσει τους παρακάτω στόχους:

Κυκλική Οικονομία

-Έως το 2025, να έχει αξιολογήσει έως και 5 πιλοτικές λύσεις επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας και να συνεχίσει να κατασκευάζει 100% ανακυκλώσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες.

Μείωση εκπομπών άνθρακα

– Έως το 2030, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στο Πεδίο 1, 2 και 3 κατά 46% σε σύγκριση με την περίοδο 2019/20.

– Έως το 2027, να ενθαρρύνει το 100% των στρατηγικών προμηθευτών της (που αντιπροσωπεύουν το 76% των εκπομπών που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες) να υιοθετήσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους.

– Έως το 2050, να εκμηδενίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Άνθρωποι και Κοινότητες

– Έως το 2030, να μυήσει δέκα εκατομμύρια (πέντε εκατομμύρια παραπάνω από τώρα) ανθρώπους στις αξίες της Κυκλικής Οικονομίας και στον κυκλικό τρόπο ζωής.

– Έως το 2025, να ολοκληρώσει τα σεμινάρια συμπερίληψης σε όλες τις διοικητικές ομάδες όλων των τμημάτων της εταιρείας.

– Έως το 2030, να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις κατά 40% και να ενισχύσει την παρουσία άλλων κοινωνικών ομάδων.

– Να επιτύχει το όραμά της για εξάλειψη των ατυχημάτων.

Περιβάλλον

– Έως το 2025, να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα στα δάση που χρησιμοποιεί η εταιρεία και να αξιολογήσει της ανάγκες της από τη φύση.

– Να θέσει στόχους για την ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος με επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Έως το 2030, να έχει επιτύχει 10% μείωση της απόληψης υδατικών πόρων, σε σχέση με το 2019, στους μύλους παραγωγής χάρτου σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λειψυδρίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της DS Smith, Miles Roberts, πρόσθεσε: «Για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, είναι σημαντικό να αξιοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Πρέπει όμως να βελτιώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως κοινωνία υιοθετώντας τις αξίες της Κυκλικής Οικονομίας. Στην DS Smith, αξιοποιώντας το εργαλείο των Δεικτών Κυκλικού Σχεδιασμού, δίνουμε ώθηση στην περιβαλλοντική απόδοση των πελατών μας, βοηθώντας μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως στον κλάδο των FMCG να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητάς που θέτουν».

Εφαρμόζοντας τις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού, η DS Smith υποστηρίζει τους πελάτες της να μειώσουν τη σπατάλη υλικών και τη ρύπανση, διατηρώντας τα υλικά συσκευασίας σε χρήση για περισσότερο και μειώνοντας τη ζήτηση για φυσικούς πόρους. Από το 2019 που δημιουργήθηκαν οι Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού, η DS Smith έχει υποστηρίξει χιλιάδες λύσεις συσκευασίας ενώ κάθε μήνα περισσότερες από 3.000 λύσεις που έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου παρουσιάζονται στους πελάτες της εταιρείας υποστηρίζοντας τη μετάβασή τους στην Κυκλική Οικονομία.

Comments are closed.