ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ισχυρή ασπίδα απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Σε μια έμπρακτη κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας απορρόφησε το 15% των ανατιμήσεων, εφαρμόζοντας μια πολιτική οριζόντιας επιδότησης προς τους καταναλωτές φυσικού αερίου.

Η συζήτηση σχετικά με την υφιστάμενη ενεργειακή κρίση σε διεθνές επίπεδο,τις συνεπακόλουθες υψηλές τιμές, αλλά και τις ανησυχίες αναφορικά με την σταθερή, όσο και αδιάκοπη ροή και τροφοδοσία αντίστοιχης ύλης, μονοπωλούν τις συζητήσεις σε βιομηχανικό, εταιρικό, μα ακόμη και οικιακό επίπεδο. Εντός και εκτός των συνόρων. Μάλιστα, αυτές τροφοδοτούν μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως λ.χ. την περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους ή της συνολικότερης τιμής των παραγόμενων αγαθών, που στο τέλος της ημέρας επιδρούν και δη έντονα στην ίδια την αγορά και τους stakeholders της.Στο πλαίσιο αυτό, χάρη στην ισχύ, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και κινήσεις, μα και το σημαντικό αποτύπωμα της στο διεθνές ενεργειακό τοπίο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι σε θέση να διασφαλίζει την ενεργειακή ισορροπία, επάρκεια και ασφάλεια της χώρας μας, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά ακόμη και την σκέψη για την εφαρμογή πιθανών ανατιμήσεων.

Μάλιστα, σε μια έμπρακτη κίνηση οικονομικής ελάφρυνσης των οικιακών πελατών της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποφάσισε και απορρόφησε το 15% των ανατιμήσεων, εφαρμόζοντας μια πολιτική οριζόντιας επιδότησης προς τους καταναλωτές φυσικού αερίου.Ως συνάρτηση των προαναφερθέντων, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας επιτυχούς αντιμετώπισης της ασύμμετρης σήμερα ενεργειακής κρίσης, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή πολλές, όσο και διαφορετικές πηγές ενέργειας προκειμένου να ισχυροποιήσει με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας και κατά το εγγύς μέλλον.

Δίπολο οικονομικής αναγέννησης και ψηφιακού μετασχηματισμού

Εξυπακούεται πως τα ανωτέρω δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν εάν η διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας αδρανούσε και δεν φρόντιζε να μετεξελίξει κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας τον οργανισμό, θέτοντας ως βασικά ζητούμενα την οικονομική αναγέννηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, προκειμένου αποτελέσει μια ολοκληρωμένη επιχείρηση ενέργειας. Κι αυτό, σε πλήρη αρμονία με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική στον ενεργειακό τομέα.Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία αποτελεί ένα καίριας σημασίας «γρανάζι» στην συνολικότερη προσπάθεια που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς ένα πιο «πράσινο» μέλλον, με πρωτοβουλίες και έργα που έχουν ως επίκεντρο το φυσικό αέριο.

Αυτό δε, εκτιμάται απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πως θα λειτουργήσει ως καύσιμο-γέφυρα προς την επίτευξη της εξάλειψης του άνθρακα από το χρησιμοποιούμενο ενεργειακό μείγμα. Παράλληλα, φτάνει μέχρι και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Ένα εντελώς «πράσινο» ενεργειακό μείγμα.Επιπροσθέτως, ο πλωτός τερματικός Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη στον οποίο η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει με 20%, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις που υλοποιείται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια.Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία αυξάνει τις δυνατότητες εφοδιασμού της πατρίδας μας με φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, διασφαλίζει στην ΔΕΠΑ Εμπορίας έναν άκρως αποτελεσματικό μοχλό πίεσης των τιμών προς τα κάτω, προστατεύοντας και επωφελώντας τους καταναλωτές-πελάτες της.

Εφαρμογή έμπρακτης πελατοκεντρικής πολιτικής με θετική οικονομική επίδραση

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας φρόντισε εγκαίρως να προχωρήσει στην επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου που είχε συνάψει με παγκόσμιους ενεργειακούς κολοσσούς. Κίνηση, η οποία επέτρεψε στην ελληνική εταιρεία να θωρακίσει σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητά της, ενώ ταυτόχρονα πέτυχε να μειώσει δραστικά τις συμφωνηθείσες τιμές προμήθειας φυσικού αερίου.Στοιχείο, που επέτρεψε στην ΔΕΠΑ Εμπορίας να είναι σε θέση ενόσω ενέσκηψε η πανδημική κρίση κατά τη διάρκεια του 2020, να επιστρέψει προς τους πελάτες της κάτι παραπάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που συνέβαλε ώστε να ενισχυθεί η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα της ίδιας της αγοράς, δια μέσω των πελατών της.

Υπενθυμίζεται, πως η ΔΕΠΑ αποτελεί την εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην χώρα μας, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση. Έχοντας συμπληρώσει πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, έχει δομήσει και λειτουργεί έναν σύγχρονο όμιλο εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.Την ίδια στιγμή, προβαίνει σε συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου προκειμένου να παρέχει το φυσικό αέριο σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της πατρίδας μας.

Comments are closed.