Νερό και επιχειρήσεις: Ρίσκο η νέα ευκαιρία;

Πώς οι εταιρείες μπορούν να αντλήσουν αξία μέσα από τη στρατηγική διαχείριση του νερού.

Οι συζητήσεις σχετικά με το πως οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της έλλειψης νερού, της κακής ποιότητας και της έλλειψης πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και στην υγιεινή, λαμβάνουν χώρα εδώ και πολύ καιρό. Τώρα πλέον αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι προκλήσεις σχετικά με το νερό επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την υγεία του οικοσυστήματος. Τι μπορούν όμως να κάνουν οι επιχειρήσεις για το ζήτημα αυτό;Η διαχείριση του νερού δεν έχει μόνο ρίσκα, αλλά μπορεί να αποφέρει και ευκαιρίες. Στις μέρες μας, ο ιδιωτικός τομέας έχει μια μοναδική ευκαιρία για να αντιμετωπίσει με επιτυχία, το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η διαχείριση του νερού δεν χρειάζεται να αποτελεί μονάχα ρίσκο για τις επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία στην απόκτηση στρατηγικής αξίας. Εάν οι επιχειρήσεις ενσωματώσουν τη στρατηγική διαχείρισης νερού στη γενικότερη εταιρική στρατηγική τους, θα καταφέρουν να δημιουργήσουν σημαντικό αντίκτυπο πάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι θετικές επιδράσεις δεν περιορίζονται βέβαια εκεί. Μία καλή στρατηγική για το νερό μπορεί να επηρεάσει θετικά τους υπαλλήλους, τους επικείμενους πελάτες, αλλά και να προσελκύσει νέους εταίρους με παρόμοιες αξίες.

Πολλά μέρη του πλανήτη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της έλλειψης νερού και η κλιματική αλλαγή δεν διευκολύνει διόλου την κατάσταση. Σε αυτό το κλίμα, η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι stakeholders από τον ιδιωτικό τομέα, οι ΜΚΟ, οι επιχειρηματίες, και οι επενδυτές είναι το να βρουν μια λύση για τα σημερινά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει εργάζονται πάνω σε στρατηγικές λύσεις για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών επιπλοκών. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αδράξουν την ευκαιρία να συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων κοινοτήτων και επιχειρήσεων. Έτσι, θα παρέχουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Αλλαγή πλεύσης από το ρίσκο στην ευκαιρία

Υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε τις αντιλήψεις μας γύρω από το νερό. Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε το νερό μονάχα σαν ένα κοινωνικό ζήτημα η ένα ζήτημα βιωσιμότητας. Είναι σημαντικό, σιγά σιγά να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για ένα επιχειρηματικό ζήτημα. Το νερό μπορεί να αντλήσει μακροπρόσθεσμη αξία για τους stakeholders με τους εξείς τρόπους:

  • Με το να αναπτύξουν μια στρατηγική ενσωμάτωσης της διαχείρισης του νερού, η οποία θα μπορεί να ενισχύσει τη δέσμευση από τους πελάτες και τους καταναλωτές.
  • Να ληφθούν προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να γίνει σωστή επικοινωνία των δεσμεύσεων διαχείρισης νερού στο προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό να βελτιωθεί έτσι η δέσμευση.
  • Ευθυγράμμιση της στρατηγικής ενσωμάτωσης νερού με τους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας.

Οι εταιρείες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως εάν δεν ενσωματώσουν στην εταιρική τους στρατηγική, την διαχείριση του νερού, ο τελικός τους αντίκτυπος όλο και θα χειροτερεύει. Αυτό γιατι στην τελική, είναι πολλοί οι τομείς συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να επηρεάζονται αρνητικά από την κρίση του νερού. Οι επιχειρήσεις πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν πως η ευημερία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή των κοινοτήτων και των παρόχων τους. Τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό.

Η στρατηγική να πηγαίνει χέρι-χέρι με την ενσωμάτωση

Η στρατηγική δεν χρειάζεται να αντικαθιστά την ενσωμάτωση αλλά να τη συμπληρώνει. Πάνω σε αυτό, ο Global Water Stewardship Lead της WWF, Alex Morgan, μίλησε στο Stockholm World Water Week 2021 για το πως το ρίσκο οδηγεί στη δέσμευση, ενώ η αξία οδηγεί στην επένδυση για τις επιχειρήσεις. Το νερό συνήθως ξεκινάει ως ένα ζήτημα συμμόρφωσης για τις εταιρείες. Η ενσωμάτωση έρχεται αργότερα καθώς συνειδητοποιούν την αξία του νερού στην παραγωγή. Η συνεργασία με τους τοπικούς stakeholders είναι αυτή που μειώνει το ρίσκο και αυξάνει την παραγωγή, ενώ παράλληλα χτίζει ανθεκτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκύψει μια νέα εταιρική στρατηγική, η κάποια νέα εταιρικά μοντέλα. Μέσα από τις κινήσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να αντλήσουν δημιουργική αξία.

Υπάρχουν πολλά που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες προκειμένου να υιοθετήσουν μια παρόμοια τακτική. Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε πως ο αντίκτυπος του νερού έχει  σοβαρή επίδραση σε επιχειρήσεις που μοιράζονται τις ίδιες λεκάνες απορροής. Ένα υγιές οικοσύστημα, στο οποίο λειτουργούν υγιείς άνθρωποι και υγιείς επιχειρήσεις,  θα μας ωφελήσει όλους.

Comments are closed.