Η MYTILINEOS στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου!

Η εταιρεία βρέθηκε στη λίστα των Industry Top Rated Companies του ESG Sustainalytics χάρη στην προσήλωση της στην ανάπτυξη της ESG κουλτούρας.

Η MYTILINEOS περιλαμβάνεται στη λίστα των Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, ως αποτέλεσμα της επίδοσης της στα κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021.

Η MYTILINEOS καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 εταιρειών στην κατηγορία «Industrial Conglomerates», επίδοση που δείχνει την προσήλωση της εταιρείας στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τη Sustainalytics, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG στον κόσμο, οι Industry Top Rated Companies είναι αυτές που παρουσίασαν κατά το 2021 «Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται».

Η Sustainalytics αξιολογεί τις εταιρείες με βάση την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους ESG κινδύνους. Ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης, ο κάθε οργανισμός εκτίθεται σε διαφορετικού είδους και έντασης ESG κινδύνους. Η MYTILINEOS αξιολογείται στο ανώτατο και πιο απαιτητικό επίπεδο σε 11 διαφορετικές θεματικές ενότητες ESG, ενδεικτικά αναφέρονται: Εταιρική Διακυβέρνηση, Κλιματική Αλλαγή & Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία & Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική, οι οποίες αποτελούν και τον μέγιστο αριθμό ESG θεματικών ενοτήτων που μπορεί να αξιολογηθεί μία Εταιρεία. Η MYTILINEOS σύμφωνα με την Sustainalytics, διαχειρίζεται αποτελεσματικά το 70% των ESG κινδύνων που αντιμετωπίζει, επίδοση πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο των Εταιρειών της κατηγορίας Industrial Conglomerates.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου  Ανάπτυξης της MYTILINEOS, Δημήτρης Παπαδόπουλος: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής μας στον σημαντικό ESG δείκτη της Sustainalytics, όπου  συνολικά από το 2019 έχουμε καταγράψει βελτίωση της τάξης του 56%.

Ως MYTILINEOS έχουμε θέσει τα ESG κριτήρια ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, καθώς και του τρόπου λειτουργίας μας συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, καθώς και στη μεγαλύτερη προσέλκυση επενδυτών, πελατών και ταλαντούχων εργαζόμενων.

Η συστηματική μας προσπάθεια στον τομέα αυτόν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα τη θέσπιση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από βιομηχανική εταιρεία, φιλόδοξων και απαιτητικών κλιματικών στόχων για το 2030 και το 2050, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεών μας σε όλους σχεδόν τους ESG δείκτες που συμμετέχουμε.

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να παραμείνουμε μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση αλλά και τη δέσμευσή μας να δείχνουμε το δρόμο για μια πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, ενώ εδραιώνει την πρωτοπορία μας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο αφού, σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες, βρισκόμαστε ανάμεσα στις εταιρείες με τις καλύτερες ESG επιδόσεις στον τομέα μας».

Comments are closed.