Η ΕΕΑΑ εφαρμόζει το Καινοτόμο Πιλοτικό Πρόγραμμα Smart Waste Management

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

Στο πλαίσιο του έργου ανακύκλωσης γυάλινης συσκευασίας, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώρησε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στην υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος Smart Waste Management. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το προηγούμενο έτος και αφορά στην εγκατάσταση 100 αισθητήρων στους μπλε κώδωνες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στον Δήμο Αθηναίων για την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών.

Μέσω της τεχνολογίας cloud, οι αισθητήρες μετρούν το επίπεδο πληρότητας των κωδώνων με τη χρήση laser, ενώ η συνδεδεμένη πλατφόρμα αξιοποιεί τα δεδομένα από τους αισθητήρες και παρέχει μια συνολική εικόνα, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια, μέσω ειδικής εφαρμογής, παρακολουθείται η πληρότητα των κάδων και δημιουργούνται αυτόματα οι διαδρομές οι οποίες απεικονίζουν τα Σημεία Συλλογής.

Ο  Δημήτρης Παπασωτηρίου, Υπεύθυνος Τμήματος Marketing & OΤΑ της ΕΕΑΑ δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα Smart Waste Management αποτελεί μια ακόμη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προώθηση του μοντέλου της έξυπνης πόλης στο πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Αθηναίων για την εμπιστοσύνη του στο πρόγραμμα και τη συμβολή του σε αυτή την «πράσινη» πρωτοβουλία που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους πολίτες και τις εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις. Η ΕΕΑΑ θα συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να επενδύει στις σύγχρονες τεχνολογίες και την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα δραστηριότητάς της μαζί με τους συνεργαζόμενους ΟΤΑ».

Ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Νίκος Αβραμίδης από την πλευρά του Δήμου δήλωσε: «Ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει πάντοτε πρωτοβουλίες που προσφέρουν αξία στην Ανακύκλωση, την Οικονομία και τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία με την ΕΕΑΑ είναι πολύτιμη γιατί συμβάλλει ενεργά στην κάλυψη του Εθνικού στόχου στην ανακύκλωση συσκευασιών και την υλοποίηση του σχεδίου του Δήμου για περισσότερη και καλύτερη Ανακύκλωση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη λειτουργία του προγράμματος έως και σήμερα, έχει παρατηρηθεί βελτίωση της εξυπηρέτησης του δικτύου και μείωση των αιτημάτων για έκτακτη αποκομιδή κώδωνα κατά 40%, βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου με την καταγραφή των ποσοτήτων και του χρόνου πληρότητας των κωδώνων καθώς και μείωση των δρομολογίων και άρα της κατανάλωσης καυσίμων και της εκπομπής ρύπων καυσαερίων κατά 5% σε τρίμηνη περίοδο αναφοράς.

Comments are closed.