Τitan: Ρεκόρ πωλήσεων και αυξημένη κερδοφορία το 2022 – Μέρισμα €0,6 ανά μετοχή

Με θετικό πρόσημο, ρεκόρ στις πωλήσεις και αυξημένη κερδοφορία ολοκληρώθηκε το 2022 για τον Όμιλο Τitan παρά το γεγονός ότι ήταν μια χρονιά με αυξημένο κόστος και αβεβαιότητες.

Tα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2022 ανακοίνωσε ο Όμιλος Τιτάν, ο οποίος κατάφερε να πετύχει ρεκόρ πωλήσεων και δυναμική αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές, σε μια χρονιά με συνεχώς αυξανόμενο κόστος και αβεβαιότητες.

Δεύτερο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ του Ομίλου Τιτάν καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε €2.282,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση 33,1% μετά το ισχυρό τέταρτο τρίμηνο. Οι αγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεων του Ομίλου.

  • Αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €331,2 εκ., με διψήφια αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές. Ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους χάρη σε υψηλότερους όγκους, δυναμική τιμολογιακή πολιτική, ενέργειες για τη βελτίωση του κόστους και ισχυρό δολάριο ΗΠΑ που αντιστάθμισαν την απότομη και υψηλή αύξηση του κόστους ενέργειας και διανομής.
  • Πολύ καλά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2022, με αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τρίτο συνεχές τρίμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €96,7 εκ. έναντι €55,6 εκ. το 2021.
  • Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) διαμορφώθηκαν σε €109,7 εκ. (+19,3 εκ.), παρά τις συναλλαγματικές ζημιές στην Αίγυπτο. Το ΔΛΠ για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία χωρίς ουσιαστική επίπτωση στα καθαρά κέρδη (NPAT), αφού λογίστηκε απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €21,8 εκ.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €797,3 εκ. (+ €84 εκ.), μετά τις επενδυτικές δαπάνες που έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ (€241,9 εκ.) με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.
  • Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετήσιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-5%) κατά την τελευταία δεκαετία, με την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τον μειωμένο λόγο κλίνκερ προς τσιμέντο. Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προσεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων.
    Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνοντας αύξηση όγκων παραγωγής, μείωση κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη βλαβών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.
  • Ανταμοιβή μετόχων με καταβολή ποσού άνω των €60 εκ. το 2022 με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου και αγοράς ιδίων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση καταβολής μερίσματος €0,60 ανά μετοχή.
  • Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση παραμένουν θετικές, δεδομένης της παρουσίας μας σε μεγάλες ανθεκτικές αγορές όπως αυτές της Αμερικής και της Ευρώπης. Μεγάλες επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και έργα logistics αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου:  «Τα ισχυρά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και να υλοποιεί αποτελεσματικές αναπτυξιακές στρατηγικές, επιτυγχάνοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκεί όπου εξυπηρετείται η πλειοψηφία των πελατών μας και προέρχεται περίπου το 90% των πωλήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, την προσαρμοστικότητα και τη δέσμευση των ικανών ομάδων μας να μετεξελίξουν τον Ομίλο εμπορικά και τεχνολογικά, ψηφιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών και επιταχύνοντας τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του».

Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI & Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου: «Είμαστε υπερήφανοι που κλείσαμε τον χρόνο με ρεκόρ πωλήσεων και την καλύτερη κερδοφορία (EBITDA) για πάνω από μία δεκαετία. Όλες οι περιοχές μας κατέγραψαν διψήφια άνοδο της κερδοφορίας και ανάκτηση των περιθωρίων κέρδους χάρη στην δυναμική διαμόρφωση των τιμών και στις ενέργειες βελτίωσης του κόστους, αντισταθμίζοντας την επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η βελτίωση της δανειακής μας μόχλευσης, σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων, τη συνεχή επαναγορά ιδίων μετοχών και το προτεινόμενο μέρισμα δείχνουν την εμπιστοσύνη μας στο επιχειρηματικό μοντέλο και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.»

Οι παγκόσμιες συνθήκες παραμένουν αβέβαιες και παρόλο που ο κίνδυνος μιας βαθιάς ύφεσης φαίνεται να έχει αποφευχθεί προς το παρόν, η αναπτυξιακή προοπτική παραμένει ασαφής και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως είναι το κόστος της ενέργειας, η πορεία του πληθωρισμού, οι προσπάθειες των νομισματικών αρχών να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και οι κίνδυνοι μιας ύφεσης. Παράλληλα, τα άνευ προηγουμένου επίπεδα κρατικής στήριξης και κινήτρων –τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη– ενισχύουν τις επενδύσεις και τροφοδοτούν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας, επιτρέποντάς μας να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Η αμερικανική οικονομία διατηρείται ισχυρή παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα μέτρα σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής που δημιουργούν ανησυχίες για επιβράδυνση. Οι κατασκευές νέων κατοικιών παραμένουν σε χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα, ενώ το έλλειμμα κατοικιών συνεχίζεται. Η δραστηριότητα σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα αναμένεται ότι θα διατηρηθεί σταθερή, στηρίζοντας την αύξηση επενδύσεων που παρατηρήθηκε στις κύριες αγορές του Ομίλου. Η δυναμική που δημιουργείται χάρη στους διάφορους νόμους για επενδύσεις σε υποδομές και σε νέες θέσεις εργασίας, στη μείωση του πληθωρισμού και στη χρηματοδότηση της έρευνας και της παραγωγής τεχνολογίας (IIJA, IRA, CHIPS Act) αρχίζει να γίνεται ορατή, ενώ απτά αποτελέσματα αναμένεται ότι θα υπάρξουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, διαμορφώνοντας έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. 

Τα υψηλά επίπεδα των προτεινόμενων προϋπολογισμών και δαπανών του Υπουργείου Μεταφορών για τα αμέσως επόμενα έτη αναμένεται να ενισχύσουν τον κλάδο τσιμέντου μακροπρόθεσμα. Παρά την υποχώρηση στην αγορά μονοκατοικιών, οι κλάδοι των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών και των εμπορικών ακινήτων παραμένουν πολύ ισχυροί και αρκετές επενδύσεις υλοποιούνται σε κέντρα δεδομένων, σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας και σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στον κλάδο της λιανικής. Οι ανακαινίσεις κατοικιών επίσης κινούνται σε υψηλά επίπεδα και συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών. Οι ισχυρές οικονομίες των Πολιτειών που δραστηριοποιούμαστε αρχίζουν σταδιακά να μεταφράζονται σε αύξηση των δημόσιων έργων υποδομών, τα οποία στηρίζουν την ανάπτυξη συναφών επενδύσεων.

Στην Ελλάδα, η χρονιά ξεκίνησε θετικά καθώς η χώρα φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί πολύ από τις διεθνείς μακροοικονομικές αναταράξεις αντλώντας στήριξη από τη δυναμικότητα του τουριστικού κλάδου, ο οποίος αναμένεται ότι θα κινηθεί και φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς και από την εισροή κοινοτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων για την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αναβάθμισης των συναφών υποδομών. Η ανάπτυξη είναι διάχυτη σε όλη τη χώρα και είναι ορατή στην αγορά κατοικίας, στα μικρής κλίμακας βιομηχανικά έργα, στα δημοτικά έργα και, βεβαίως, στις σχετιζόμενες με τον τουρισμό υποδομές και εγκαταστάσεις. Επιπλέον, υπάρχουν ήδη σχέδια για την ανάπτυξη υποδομών μεγάλης κλίμακας και για έργα αστικής ανάπλασης, τα οποία θα συμβάλουν στη στήριξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια. Οι συνεχείς επενδύσεις σε καινοτομίες στα εργοστάσια του Τιτάνα συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση του κόστους και στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οικονομικά οφέλη.

Ο γεωγραφικός τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνεπής με τη μέχρι τώρα πορεία του, αναμένεται να διατηρήσει τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022. Αν και δεν αναμένεται κάποια σημαντική αύξηση των πωλήσεων, εκτιμάται ότι τα περιθώρια κέρδους θα παραμείνουν σε καλά επίπεδα, ιδίως δεδομένης της επιτυχίας του Ομίλου να καλύψει αποτελεσματικά τη ζήτηση στις αγορές όλης της γεωγραφικής περιοχής. Η ζήτηση αναμένεται να βασιστεί σε οδικά και σιδηροδρομικά έργα, καθώς και σε έργα υποδομών, η έναρξη των οποίων έχει δρομολογηθεί εντός του έτους. Στη συγκεκριμένη αγορά η προσφορά θα παραμείνει περιορισμένη και ο Όμιλος έχει τη δυνατότατα μέσω του τοπικού δικτύου που διαθέτει, να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να καλύψει οποιαδήποτε κενά ενδέχεται να δημιουργηθούν.

Στην Αίγυπτο, οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της εγχώριας οικονομίας, μέσω της νέας συμφωνίας και του προγράμματος στήριξης του ΔΝΤ, θα υλοποιηθούν πιθανότατα σε βάθος χρόνου. Εν μέσω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, η κατανάλωση πιθανότατα δεν θα αυξηθεί. Ωστόσο, η παράταση για ακόμη ένα έτος της συμφωνίας ρύθμισης της αγοράς παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας όσον αφορά τη διατήρηση της παραγωγής τσιμέντου και της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μονάδες του, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο κόστος παραγωγής.

Στην Τουρκία, τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας και οι τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης που προκύπτουν θα επηρεάσουν την κατανάλωση τσιμέντου τα επόμενα χρόνια, καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο και εν μέσω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντείνεται λόγω των επερχόμενων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών, η αγορά παραμένει μεταβλητή. Ο Όμιλος στοχεύει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του σε επίπεδο κόστους αναλαμβάνοντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε εναλλακτικά καύσιμα, χάρη στο οποίο θα αναδειχθεί στον πρώτο παραγωγό τσιμέντου στην Τουρκία που θα χρησιμοποιεί βιομάζα ως καύσιμη ύλη, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Η αξιοποίηση του σταθμού εξαγωγών στη Σαμψούντα θα προσφέρει στον Τιτάνα μια ευκαιρία για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων.

Τόσο ο κόσμος όσο και ο κλάδος μας διέρχονται μια διαρθρωτική μεταβατική φάση η οποία θα στρέψει την παραγωγή σε νέους, πιο πράσινους, πιο αποδοτικούς και καινοτόμους τρόπους παραγωγής αγαθών, μέσα από μια πιο έξυπνη αξιοποίηση των πόρων, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία και οι καινοτομίες σε επίπεδο υλικών θα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Με αυτά τα δεδομένα, ο Όμιλος αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος και εργάζεται με στόχο να μετασχηματίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του και τα προϊόντα που διαθέτει με έναν τρόπο που να είναι βιώσιμος, πιο φιλικός για τον πελάτη, πιο αποδοτικός στην αξιοποίηση των πόρων και των παραγωγικών μέσων και, κατ’ επέκταση, πιο επωφελής για όλους τους συμμετόχους του Ομίλου.

Comments are closed.