Χρησιμοποιώντας εργαλεία Παρατήρησης Γης (Earth Observation) για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το κλίμα

Της Κατερίνας Μπακούση
Γεωπόνος- Αναλύτρια δεδομένων βιωσιμότητας
Επιστημονική συνεργάτιδα Εργαστήριου Γεωπληροφορικής, ΑΠΘ
EU Climate Pact Ambassador

 

Η Παρατήρηση Γης (ΠΓ) αναφέρεται στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα του πλανήτη χρησιμοποιώντας δορυφόρους, εναέρια μέσα ή επίγεια όργανα.

Η Παρατήρηση Γης είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών, καθώς υποστηρίζει την καταγραφή δεικτών απαραίτητων για την κατανόηση του κλίματος και την ανάπτυξη στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής. Προσφέροντας ποικίλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των μοτίβων θερμοκρασίας, της χρήσης νερού της ποιότητας αέρα και άλλων, η ΠΓ προσφέρει σε ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και πολίτες δεδομένα που απαιτούνται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Επιπλέον, η χρήση εφαρμογών ΠΓ στις εκπαιδευτικές πρακτικές, μπορεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού, εμβαθύνοντας την κατανόηση του περιβάλλοντος, καθώς μετατρέπει τις αφηρημένες κλιματικές έννοιες σε απτές, οπτικές εμπειρίες, πιο προσιτές σε άτομα όλων των ηλικιών.

Μέσω του Kόμβου Ανοικτής Πρόσβασης του Copernicus, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν ιστορικές και τρέχουσες εικόνες της περιοχής τους για να κατανοήσουν τις αλλαγές χρήσεων γης, περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως η αποψίλωση των δασών και η υποχώρηση των παγετώνων και  αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, κατανοώντας βαθύτερα τις χωρικές και χρονικές διαστάσεις της κλιματικής κρίσης. Η πλατφόρμα Aqueduct προσφέρει δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο για τις προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, επιτρέποντάς τους χρήστες να αναλύσουν και να κατανοήσουν τέτοιες προκλήσεις τόσο στις δικές τους περιοχές, όσο και πέραν αυτών. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Copernicus παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών,  προσφέροντας ενημέρωση  για την έκταση και ένταση των φαινομένων.

Η ενσωμάτωση της ΠΓ εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές ευαισθητοποίησης του κοινού συμβάλει στην κατανόηση της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων της. Καθώς η κλιματική κρίση συνεχίζει να κλιμακώνεται, είναι επιτακτική ανάγκη να αξιοποιήσουμε εργαλεία σαν αυτά της Παρατήρησης Γης για να ενισχύσουμε την συμπεριληπτικότητα  στην κατανόησή, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ουσιαστική δράση για το κλίμα.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του Συμφώνου στην Ελλάδα είναι ο οργανισμός ΙΝΖΕΒ. Για όποια πληροφορία σχετικά με το Σύμφωνο ή για κλιματικές δράσεις που θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 6394608.

Comments are closed.