Η Κρίσιμη Συνάντηση της Κλιματικής Διπλωματίας και Δικαιοσύνης

Δεν υπήρξε ποτέ πιο κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο να συνεργαστεί σε πρακτικές καλής διακυβέρνησης του περιβάλλοντος. Αν και δεν αποτελούν θαυματουργό λύση, η κλιματική διπλωματία και η κλιματική δικαιοσύνη είναι θεμέλιοι λίθοι για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κλιματικών προκλήσεων.
Η κλιματική διπλωματία είναι ουσιαστική για να διασφαλιστεί ότι οι ηγέτες του κόσμου συνομιλούν μεταξύ τους, και όχι μόνο με τους πολίτες τους, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για συμφωνίες όπως η Συμφωνία του Παρισιού.
Η κλιματική δικαιοσύνη αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνει το καθήκον να γεφυρώσει αυτά τα κενά και τις ανισότητες, πιέζοντας για διαπραγματεύσεις σχετικά με μέτρα που θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα των κοινοτήτων και των ευάλωτων ομάδων.

Η INZEB, ο Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα στο Σύμφωνο για το Κλίμα της ΕΕ, διοργανώνει τη διαδικτυακή εκδήλωση 90 λεπτών με τίτλο «Διάλογος για την Κλιματική Δικαιοσύνη και Διπλωματία στην Ελλάδα» την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, στις 16:00 (EEST).

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην αύξηση των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με τον ρόλο της κλιματικής διπλωματίας και της κλιματικής δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στον ρόλο τους στην προώθηση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, επιδιώκει να αναδείξει την αναγκαιότητα λύσεων και μηχανισμών εντός των κλιματικών συμφωνιών για την εξασφάλιση ίσης υποστήριξης για ευάλωτες ομάδες, κοινότητες και περιοχές. Τελικός στόχος της εκδήλωσης είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη δύναμη της υποστήριξης προς τις κυβερνήσεις ώστε να επιδιώξουν κλιματικές συμφωνίες που θα προστατεύουν τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Comments are closed.