Η πράσινη φορολογία στην Ελλάδα, στο επίκεντρο συνεδρίου της ΕΥ Ελλάδος και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Συνέδριο με θέμα την πράσινη μετάβαση του ελληνικού φορολογικού συστήματος, συνδιοργάνωσαν η EY Ελλάδος και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Institute for European Environmental Policy – IEEP).

Το συνέδριο αποτέλεσε μέρος του έργου Greening of taxes, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται στη χώρα μας από ομάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της EY Ελλάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του IEEP.

Το διήμερο υβριδικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου στην Αθήνα, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων περιβαλλοντικής φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα, στο ευρύτερο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Σπύρος Δημητρίου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για έργα Δημόσιου Τομέα και Ευρωπαϊκών Θεσμών, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η συνάντηση αυτή, ως εργαλείο πολιτικής, πραγματοποιείται για να τροφοδοτήσει ενεργά τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, καταγράφοντας προτάσεις αιχμής και βέλτιστες και επιστημονικά δόκιμες πρακτικές. Ως μέρος μίας αλληλουχίας σταδίων και εργαλείων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, αποσκοπεί να εμβαθύνει σε κρίσιμα ζητήματα και να τροφοδοτήσει τις επόμενες φάσεις της διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας, με τεκμηριωμένα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα. Συνεπώς, αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει το πρώτο θεμελιώδες βήμα σε μια ευρεία, συστηματική και πολυεπίπεδη διαδικασία διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα, καθώς και των οικονομικών μοντέλων μέτρησης των αποτελεσμάτων τους. Και, ως πρώτο βήμα, θα το ακολουθήσουν και άλλα, μεταξύ των οποίων η διάχυση των αποτελεσμάτων, για τα οποία η φιλοδοξία είναι να υπερβούν τα σύνορα της Ελλάδας, λειτουργώντας ως πρότυπο, καθώς και, εντέλει, η διάθεση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενός χρήσιμου και χρηστικού μεταρρυθμιστικού εργαλείου».

Η κυρία Κωνσταντίνα Γαλλή, Εταίρος, Φορολογικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., υπάρχουν ευρύτεροι στόχοι για τους οποίους δεσμευόμαστε ως χώρα και οι οποίοι απαιτούν ευθυγράμμιση σε πολυεθνικό επίπεδο. Είναι, όμως, αυταπόδεικτο ότι οι πολιτικές αυτές, ενδέχεται να διαφοροποιούνται για την Ελλάδα. Συνεπώς, είναι κρίσιμο να εντοπίσουμε τις προτεραιότητες περιβαλλοντικής πολιτικής και να τις μεταφράσουμε σε πολιτικές πράσινης φορολογίας. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει θετική διάθεση για την περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση – ήδη, έχει γίνει ήδη σημαντική δουλειά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειας. Παράλληλα, όμως, η κοινωνία αντιλαμβάνεται εξίσου την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των έντονων καιρικών φαινομένων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, δεν είναι το μέγεθος της Ελλάδας που θα κάνει τη διαφορά στο ευρύτερο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης, ωστόσο η προσδοκία μας είναι ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από το έργο αυτό, θα αξιοποιηθεί και θα διαχυθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λειτουργώντας ως πρότυπο για την περιβαλλοντική φορολογική πολιτική».

Οι επιμέρους ενότητες του συνεδρίου, επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα:

  • «Πράσινοι φόροι – μία εθνική και ευρωπαϊκή προοπτική»: το πολιτικό πλαίσιο και οι προτεραιότητες που συνδέονται με την πράσινη φορολογική πολιτική στην Ελλάδα και την ΕΕ.
  • Επισκόπηση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου της Ελλάδας, η ευθυγράμμισή του με τους στόχους της Ε.Ε., και τα προσδοκώμενα οφέλη, αλλά και οι προκλήσεις
  • Παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές μεταρρύθμισης πράσινης και περιβαλλοντικής φορολογίας, από την Ε.Ε.
  • Τάσεις, εξελίξεις και χρήση οικονομικών μοντέλων για την πράσινη φορολογία
  • Ο ρόλος της βιοποικιλότητας, των μηδενικών ρύπων και της κυκλικής οικονομίας στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών φορολογικών πολιτικών

Στο συνέδριο, σημειώνεται ότι, την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε με ομιλία, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης. Παράλληλα, μεταξύ άλλων ειδικών και επιστημόνων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, συμμετείχαν ως ομιλητές, η κυρία Nathalie Berger, Director, Support to Member State reforms, DG REFORM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ και Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο κ. Eero Yrjö-Koskinen, Executive Director, IEEP.

Comments are closed.