Πράσινο φως για τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επίσημα μια σειρά στοχευμένων αλλαγών σε βασικούς κανονισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αγρότες τους τελευταίους μήνες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

“Η στοχευμένη αναθεώρηση της ΚΑΠ αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τους αγρότες. Η έγκριση έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την κατάθεση της πρότασης από την Επιτροπή, γεγονός που αποδεικνύει ξεκάθαρα την δέσμευσή μας απέναντι στους Ευρωπαίους αγρότες”  δήλωσε ο Ντέιβιντ Κλαρινβάλ, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Αυτοαπασχολουμένων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Γεωργίας του Βελγίου

Κύρια σημεία της αναθεώρησης

Η αναθεώρηση αφορά ορισμένα στοιχεία του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και του κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ο «οριζόντιος κανονισμός»).

Οι αλλαγές αποτελούν απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Οι ενημερωμένοι κανόνες αποσκοπούν στην απλοποίηση, τη μείωση του διοικητικού κόστους και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για τη συμμόρφωση με ορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα προβλέψιμο πλαίσιο για τους αγρότες.

Το κείμενο επιτυγχάνει μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ της διατήρησης των φιλοδοξιών βιωσιμότητας της τρέχουσας ΚΑΠ και της άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ανησυχιών των αγροτών.

Το κείμενο θα υπογραφεί τώρα από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του, έως το τέλος Μαΐου.

Οι αγρότες θα μπορούν να εφαρμόσουν αναδρομικά ορισμένους από τους νέους κανόνες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για το έτος αιτήσεων 2024.

Comments are closed.