EmiCert: Ηγέτιδα στην Επαλήθευση Αερίων Θερμοκηπίου και Πρωτοπόρος στην Καινοτομία για Βιώσιμες Ναυτιλίες

Η Shipping Project Manager & Lead Verifier και η MRV Auditor της εταιρείας μιλούν για το EmiCo2ntrol, που ανέπτυξαν με τον Σταύρο Τεκέ, CTO of Draxis SA για να καλύψουν μια σημαντική απαίτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Συνέντευξη στη Μαρία Ν.Σ. Πανάγου

 

Η EmiCert είναι ο πρώτος παγκοσμίως διαπιστευμένος επαληθευτής αποστολής MRV σύμφωνα με το ISO 14065 και τον κανονισμό 2015/757 και οι διαπιστεύσεις της αποτελούν απόδειξη για την αριστεία στην επαλήθευση αερίων θερμοκηπίου (GHG).  Η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της αγοράς στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία προσφέροντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Η EmiCert, έχει επεκτείνει το αποτύπωμά της σε συνολικά 11 χώρες: μαζί με τις προαναφερθείσες, στη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία.

Η Άρτεμις Πολέμη, Shipping Project Manager & Lead Verifier και η Ελβίρα Κουτσούκη MRV Auditor της εταιρείας μιλούν στο BusinessVoice για το EmiCo2ntrol, το καινοτόμο λογισμικό που ανέπτυξαν σε συνεργασία με τον Σταύρο Τεκέ, CTO of Draxis SA για να καλύψουν μια σημαντική απαίτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/757 περί παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης εκπομπών CO2.

Η Άρτεμις Πολέμη, Shipping Project Manager & Lead Verifier της EmiCert

 Αρτεμις Πολέμη: «Η EmiCert ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια για να ανταποκριθεί στην -κανονιστική αλλά και πρακτική- ανάγκη για πιστοποίηση& επαλήθευση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), αρχικά της κλάδους της Βιομηχανίας και μετέπειτα της Αεροπλοΐας και της Ναυτιλίας.

Η πιστοποίηση αυτή, που πραγματοποιείται από διαπιστευμένους από της Αρχές φορείς, αποτελεί σημαντική απαίτηση σύμφωνα με της κανονισμούς της ΕΕ, προκειμένου οι μετρήσεις των εκπομπών ΑτΘ να είναι τυποποιημένες, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και διαχειρίσιμες.

Η EmiCert αποτελεί διαπιστευμένο Φορέα Επαλήθευσης ΑτΘ της κλάδους της Βιομηχανίας, της Αεροπλοΐας και της Ναυτιλίας, σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 14065 για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/757 (περί παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης εκπομπών CO2, ή αλλιώς MRV).

Μάλιστα, η εταιρεία κατάφερε τον Δεκέμβριο του 2016 μία διεθνή πρωτιά, να είναι δηλαδή ο πρώτος Οργανισμός παγκοσμίως που διαπιστεύτηκε ως EU Shipping MRV Verifier». 

-Γιατί και ποιος χρειάζεται την επαλήθευση αερίων θερμοκηπίων;

 Ελβίρα Κουτσούκη: «Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87 για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (της ο 2015/757), η υποχρέωση επαλήθευσης αερίων θερμοκηπίων αφορούσε αρχικά της Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια η υποχρέωση επεκτάθηκε σταδιακά της κλάδους της Αεροπλοΐας, της Ναυτιλίας και της Οδικές Μεταφορές. Πλέον, οι επιχειρήσεις σε κλάδους με υψηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν την υποχρέωση ελέγχου των εκπομπών της, αλλά και απόδοσης αντιτίμου -ως αντικίνητρο- για να της εκπέμπουν.

 Η επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι κρίσιμη για ποικίλους  λόγους:

1) Κανονιστική Συμμόρφωση: Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί απαιτούν από της επιχειρήσεις να αναφέρουν της εκπομπές τους σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονισμούς, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο ή η Συμφωνία του Παρισιού. Η επαλήθευση εξασφαλίζει ότι οι εκθέσεις των εκπομπών είναι ακριβείς και συμμορφώνονται με αυτές της απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την κανονιστική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

2) Περιβαλλοντική Ευθύνη: Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρειάζονται επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για να αποδείξουν τη δέσμευσή της. Η ακριβής μέτρηση των εκπομπών είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη στρατηγικών μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.

3) Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη: Η επαλήθευση από έναν ανεξάρτητο φορέα, όπως η EmiCert, αυξάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας ότι οι εκθέσεις εκπομπών είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Αυτό ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία της επιχείρησης, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ενισχύοντας τη διαφάνειά της.

4) Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν μειώσει της εκπομπές της και συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Είναι δεδομένο, άλλωστε, ότι πλέον, όλο και περισσότεροι καταναλωτές και εταιρείες προτιμούν να συνεργάζονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις».

Η Ελβίρα Κουτσούκη MRV Auditor της EmiCert

-Η EmiCert αν και εδρεύει στην Ελλάδα, έχει επεκτείνει το αποτύπωμά της σε 11 χώρες, καθιερώνοντάς την ηγέτη της αγοράς σε 4 από αυτές….

 ΕΚ: «Η διεθνής τεχνογνωσία μας διασφαλίζει ότι είμαστε εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, όπου κι αν βρίσκονται.

Οι χώρες στις οποίες η EmiCert έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της αγοράς είναι οι εξής η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ιρλανδία.  Αν και η EmiCert έχει επεκτείνει το αποτύπωμά της σε συνολικά 11 χώρες, (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία, Γαλλία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Τουρκία), προσφέροντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών». 

-Ποιο είναι το business plan που έχετε για την επόμενη δεκαετία; 

ΑΠ: «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών παραμένοντας στην αιχμή των εξελίξεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και των πιστοποιήσεων που την αφορούν. Επιπλέον, επιδιώκουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ασία και η Αφρική».

 -Τι ακριβώς είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕmiCO2ntrol» που αναπτύξατε;

 ΑΠ: «Η πλατφόρμα EmiCO2ntrol δημιουργήθηκε για να καλύψει μια σημαντική απαίτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και συγκεκριμένα του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/757 (περί παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης εκπομπών CO2, ή αλλιώς MRV) και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/87, που κατέστησε ευάλωτους τους πλοιοκτήτες (ή τους ISM Managers των πλοίων) ως προς τα δικαιώματα εκπομπών (EUAs) για τα οποία είναι υπεύθυνοι έναντι των ναυλωτών.

Οι πλοιοκτήτες -πελάτες μας και μη- χρειάζονταν έναν διαφανή, αξιόπιστο και άμεσο τρόπο για να επιβεβαιώνουν τις εκπομπές τις οποίες οφείλουν να καταθέτουν σε μορφή δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι ναυλωτές δεν θα τους αφήνουν έκθετους απέναντι στις υπεύθυνες Αρχές.

Η πλατφόρμα μας κάνει ακριβώς αυτό: είναι άμεσα προσβάσιμη και δημόσια διαθέσιμη, επιτρέποντας στους πλοιοκτήτες να λάβουν τις ανωτέρω πληροφορίες, είτε μέσω επαλήθευσης των εκπομπών CO2 που παράγονται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, είτε με προκαταρκτική εκτίμηση των εκπομπών CO2 πριν την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού, βοηθώντας τους να προγραμματίσουν καλύτερα τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις εκπομπές τους».

 Γιατί θεωρείται καινοτόμος;

 ΑΠ: «Η καινοτομία του EmiCO2ntrol έγκειται στο ότι πέρα από το υπολογιστικό κομμάτι των εκπομπών CO2 -το οποίο, ομολογουμένως, δεν είναι πρωτοπόρο, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλοι CO2 calculators- παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ταυτόχρονης έκδοσης πιστοποιητικού Δικαιωμάτων & Εκπομπών για την εκάστοτε χρονική περίοδο ή ταξιδιών, το οποίο ανήκει στις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η EmiCert ως Διαπιστευμένος Φορέας Επαλήθευσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται άμεσα, γρήγορα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης τρίτων, και με την εγκυρότητα της διαδικασίας  που προσδίδει η EmiCert».

 -Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα καταφέρει η ανθρωπότητα να απαλλαγεί  – έστω σε πολύ σημαντικό βαθμό- από το αποτύπωμα του άνθρακα;

 ΕΚ: «Η πρόοδος που παρατηρούμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα είναι πράγματι ενθαρρυντική. Ωστόσο, το καίριο ερώτημα παραμένει αν οι προσπάθειές μας θα είναι αρκετές. Τα ερωτήματα αυτής της φύσης μου θυμίζουν λίγο το «αν έχω βρει το νόημα της ζωής». Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι πώς αν και ο στόχος φαίνεται δύσκολα επιτεύξιμος, οι πρακτικές είναι πολλά υποσχόμενες.

Η συνεχής πρόοδος στην τεχνολογία, η μετατόπιση προς βιώσιμες πρακτικές, καθώς και όλες οι κινήσεις και παρεμβάσεις που γίνονται σε ανώτατο διακρατικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, με την Πράσινη Συμφωνία, τη Συμφωνία του Παρισιού, την πρωτοβουλία Fit-for-55, καθώς και παλαιότερες συμφωνίες όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο,  δείχνουν τον δρόμο τον δρόμο προς την βιώσιμη ανάπτυξη.

Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε αυτήν τη συντονισμένη προσπάθεια. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι κρίσιμα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Με συντονισμένες προσπάθειες και δράσεις σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε όχι μόνο να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά και να το διαμορφώσουμε προς ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο περιβάλλον».

 -Πόσο εύκολο είναι για μία γυναίκα να διαπρέψει, όπως εσείς, σε έναν δύσκολο χώρο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενος;

 ΑΠ«Το να είσαι στην πρώτη γραμμή στον ναυτιλιακό τομέα, ειδικά ως γυναίκα, αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια εξαιρετικά ικανοποιητική εμπειρία. Αυτή η βιομηχανία είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενη, αλλά πιστεύω ότι η επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα εξαρτάται από τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση. Είμαι ένα εργατικό άτομο που προσπαθεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω ναυτιλιακές εταιρείες να πλοηγηθούν στην πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους κανονισμούς.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και η Ευρώπη, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), πιέζουν για πιο καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Είναι σημαντικό να ενστερνιστούμε τη βιωσιμότητα ως βασική μας αξία και να προσπαθήσουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία στον κλάδο της ναυτιλίας και να διατηρηθεί το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Συνοπτικά, το φύλο μου δεν καθορίζει τις ικανότητές μου ή την αποφασιστικότητά μου. Οδηγούμαι από τους ίδιους στόχους με τους συνομηλίκους μου: να διαπρέψω στη δουλειά μου, να προωθήσω την καινοτομία και να επηρεάσω θετικά τη βιομηχανία και το περιβάλλον».

EK: «Θα απαντήσω κι εγώ σε αυτή την ερώτηση. Το να είσαι γυναίκα και να διαπρέπεις σε έναν τόσο σπουδαίο και «μεγάλο» χώρο δημιουργώντας ένα καινοτόμο project είναι μια εμπειρία γεμάτη προκλήσεις αλλά και μοναδικές ευκαιρίες.

Ως γυναίκα σε έναν τομέα που παραδοσιακά κυριαρχείται από άντρες, ήταν μια ευκαιρία να σπάσω τα στερεότυπα και να δείξω ότι η ικανότητα και η καινοτομία δεν γνωρίζουν φύλο.

Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου project, όπως η πλατφόρμα «EmiCO2ntrol», ήταν για μένα μια επιβεβαίωση ότι οι γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν σε οποιονδήποτε τομέα επιλέξουν, αν έχουν το πάθος και την αφοσίωση. Η πλατφόρμα αντιπροσωπεύει το όραμά μας για έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Η εμπειρία αυτή μου έδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της πολυμορφίας στις ομάδες. Η διαφορετικότητα των απόψεων και των εμπειριών φέρνει νέες ιδέες και προσεγγίσεις, κάτι που είναι κρίσιμο για την καινοτομία. Επιπλέον, το να βλέπω άλλες γυναίκες να εμπνέονται από την πορεία μου και να ακολουθούν τα όνειρά τους είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μου.

Η αναγνώριση της EmiCert ως Best Place to Work for Women δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον, όπου οι γυναίκες μπορούν να ανθήσουν και να προοδεύσουν.

Η διαδρομή μας στην EmiCert είναι ένα παράδειγμα της δύναμης και της αντοχής που έχουν οι γυναίκες όταν τους δίνονται οι ευκαιρίες να λάμψουν. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις αλλά και ανεκτίμητες ανταμοιβές, και είμαστε περήφανες που μπορούμε να συμβάλλουμε σε έναν πιο βιώσιμο και δίκαιο κόσμο για όλους».

 

Πηγή Business Voice

Comments are closed.