Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ανοίγει τον διάλογο για μία κλιματικά ουδέτερη εφοδιαστική αλυσίδα

Η στρατηγική σημασία της συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας.

Το κρίσιμο θέμα της κλιματικής ουδετερότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτέλεσε αντικείμενο του ανοιχτού διαλόγου που υλοποίησε η Coca-Cola Τρία Έψιλον με προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες της. Με δέσμευση για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2040, η εταιρεία έχει ήδη μειώσει σημαντικά τις εκπομπές από την δραστηριότητά της και εστιάζει στη μείωση εκπομπών από την ευρύτερη αλυσίδα αξίας της. Σκοπός του ανοιχτού διαλόγου ήταν να συζητηθούν οι σημαντικές προκλήσεις για τη μείωση των εκπομπών και να εντοπιστούν οι ευκαιρίες, καινοτομίες και λύσεις για τη δημιουργία μίας αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Γενική Διευθύντρια Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Η κλιματική αλλαγή και η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναγνωρίζεται από εμάς και τους κοινωνικούς μας εταίρους ως το πιο σημαντικό θέμα βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Απαιτείται από όλους μας εγρήγορση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Απαιτείται δέσμευση και δράση. Ο μόνος τρόπος να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα είναι να εντοπίσουμε μαζί τις σωστές ευκαιρίες και να είμαστε ξεκάθαροι για τις προκλήσεις και συντονισμένοι για τις λύσεις που θα αναζητήσουμε, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή μας».

Ο Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, Γιώργος Χαντουμάκος, δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μας μένει χρόνος για χάσιμο ενάντια στην κλιματική κρίση. Κάθε επιχείρηση οφείλει να κοιτάξει προσεκτικά τις δραστηριότητές της και να αξιολογήσει πως και από που μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, είτε  αυτές αφορούν την άμεση δραστηριότητά της είτε το σύνολο της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να έχουμε μία αειφόρο εφοδιαστική αλυσίδα και η ουσιαστική και ειλικρινής συνέργεια με τους συνεργάτες μας είναι κριτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, δημιουργήθηκαν τρεις ξεχωριστές ομάδες εργασίας πάνω σε καίρια θέματα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας: κατανάλωση ενέργειας ψυκτικού εξοπλισμού, πρωτογενείς και δευτερογενείς συσκευασίες, αποτύπωμα στόλου μεταφορών.

 Παράλληλα, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα Αποτελέσματα της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για το 2021, αναδεικνύοντας τη σταθερή πρόοδό της στις δεσμεύσεις  για την αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής.

 Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Κλίμα και Μείωση Εκπομπών Άνθρακα:  Με δέσμευση για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040, η εταιρεία μείωσε τις απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  το 2021 κατά 54,2% (σε σύγκριση με το 2017). Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της Coca-Cola Τρία Έψιλον προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ πάνω από το 62% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας. Τo συνολικό ποσοστό των ενεργειακών αποδοτικών ψυγείων της εταιρείας στην αγορά φτάνει το 49%,  το οποίο έχει επιφέρει τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και μείωση εκπομπών CO2 κατά περισσότερους από 45 χιλιάδες τόνους.

Κυκλική Οικονομία: Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης. Με τo 100% των συσκευασιών της να είναι ανακυκλώσιμο, το 2018 πρώτη στην Ελλάδα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε παραγωγή αναψυκτικών με ανακυκλωμένο πλαστικό. Η κίνηση αυτή εξοικονόμησε 840 τόνους πλαστικού  και πάνω από 1.000 τόνους CO2 για τη διετία 2020-2021. Παράλληλα, η εταιρεία μειώνει συνεχώς τη χρήση του πλαστικού στις συσκευασίες της επενδύοντας σταθερά στις μονάδες της σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επένδυση ύψους €4 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip. Η  νέα συσκευασία μειώνει τη χρήση πλαστικού κατά 540 τόνους ετησίως.

Νερό: Τα εργοστάσια παραγωγής νερού και αναψυκτικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελούν τα μοναδικά εργοστάσια της Ελλάδας το 2021, με διάκριση Platinum για υπεύθυνη διαχείριση νερού, από την Alliance for Water Stewardship (AWS). Για το 2021, η  στρατηγική της εταιρείας για ορθολογική διαχείριση νερού επέφερε μείωση του δείκτη νερού κατά 7,6% (σε σχέση με το 2017). Παράλληλα, επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν σχεδόν 70 εκατομμύρια λίτρα νερού στις παραγωγικές  της μονάδες, ενώ εξοικονομήθηκαν πάνω από 4.4 εκατομμύρια λίτρα νερού από τον βιολογικό καθαρισμό.

Εκτός από την πρόοδο στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, στην Έκθεση καταδεικνύονται επίσης οι βέλτιστες πρακτικές της εταιρείας σε ουσιαστικά θέματα όπως η εταιρική διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα , οι υπεύθυνες προμήθειες, η διατροφή,  η ποιότητα των προϊόντων καθώς και η συμβολή στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Μέσα από τα θέματα αυτά αντικατοπτρίζεται η δέσμευση της εταιρείας για αειφόρο ανάπτυξη με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Comments are closed.