Από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, μία ακόμα ενέργεια για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία

«Ανακύκλωση ρούχων και κυκλική́ οικονομία: Μια νέα πρόκληση για τη βιωσιμότητα»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, διοργανώνει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, στις 14:00, διαδικτυακή́ συνάντηση με τον τίτλο «Ανακύκλωση ρούχων και κυκλική́ οικονομία: Μια νέα πρόκληση για τη βιωσιμότητα», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Eco Fashion EU.
Σκοπός της συνάντησης, η ενημέρωση και ανταλλαγή́ απόψεων και προσεγγίσεων, για την ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων.
Για συμμετοχή στη συνάντηση πατήστε στο link: https://e-meeting.webex.com/e- meeting/j.php?MTID=m74538cc9a0a27a290fe18960d1b05ec7
Στόχοι της συνάντησης :
α) Παρουσίαση του έργου EcoFashionEU και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί́ στο πλαίσιο του, καθώς τις προκλήσεις και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων.
β) Ο εντοπισμός των σημείων σύγκλισης μεταξύ́ εμπλεκομένων φορέων και εμπειρογνωμόνων στον κλάδο της ανακύκλωσης ρούχων και η διερεύνηση πιθανών συνεργειών.
γ) Η καταγραφή των προκλήσεων της ανακύκλωσης ρούχων σε όλα τα στάδια και για κάθε εμπλεκόμενο φορέα.
δ) Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εγγραφεί ως μέλος της κοινότητας του EcoFashionEU .
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, είναι μέλος του Enterprise Europe Network Hellas

Comments are closed.