Η R Energy1 Holdings εξαγοράζει σύμπλεγμα φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 10 MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου στα 55 MW.

Η R Energy1 Holdings S.A. (“ο  Όμιλος”), ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Πανθεσσαλίκη Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 9,35 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Όμιλος ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του με 12 επιπλέον φωτοβολταϊκούς σταθμούς— ήδη εν λειτουργία στην περιοχή της Λάρισας, ισχυροποιώντας το αποτύπωμα του σε  στρατηγικές θέσεις σε όλη την χώρα από λειτουργούντα πάρκα υψηλής ακτινοβολίας, με συνολική ισχύ 55 MW.  Παράλληλα, ο Όμιλος κατασκευάζει αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48 MW.

Με στόχο την συνεχόμενη κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, η R Energy1 Holdings εξελίσσει το επενδυτικό της πρόγραμμα με εντατικούς ρυθμούς: στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 500 MW σε βάθος 5ετίας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέα έργα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων— αλλά και έργα αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 400 MW.

Comments are closed.