Ευρωπαϊκός Ορίζοντας: Στρατηγικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ασφάλεια

Πώς μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει προσηλωμένη στη βιωσιμότητα εν μέσω κλονισμών και κρίσεων;
Πώς ΄΄αγκυρώνουμε΄΄ τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες με άλλες αναδυόμενες, όπως η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη, χωρίς να χάσουμε από τα μάτια μας τον μακροπρόθεσμο στόχο βιωσιμότητας του “να ζούμε καλά εντός των ορίων του πλανήτη μας”;

Μια νέα έκθεση στρατηγικής πρόβλεψης, που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ασφάλειας με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Η μη επίτευξη αυτού θα έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή της στρατηγικής ατζέντας της ΕΕ, θα εμπόδιζε την εφαρμογή ζωτικών στόχων για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα και θα μείωνε την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τους συνεχιζόμενους πολλαπλούς κλονισμούς και κρίσεις.

Η έκθεση “Europe’s Sustainability Transitions Outlook” υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια ευρύτερη άποψη για προτεραιότητες όπως η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα ή η δικαιοσύνη. Αναγνωρίζει ότι τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης και η ευημερία των πολιτών της εξαρτώνται καθοριστικά από ένα υγιές και ανθεκτικό φυσικό περιβάλλον, ένα σταθερό κλίμα και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρήση των πόρων.

Η έκθεση ζητά έναν πιο αποτελεσματικό συντονισμό της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και την ενσωμάτωση όλων των πολιτικών της ΕΕ με τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας.

΄΄Η φύση των πολυάριθμων κρίσεων που αντιμετωπίζουμε σημαίνει ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να τηρήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας και τους στόχους πολιτικής μας και να αγκυρώσουμε αυτούς τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στους νέους τομείς προτεραιότητας, όπως η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα. Επίσης, η περιβαλλοντική προστασία και αποκατάσταση πρέπει να βαδίζουν χέρι-χέρι με τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Χωρίς την υποστήριξη των πολιτών, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μεταστροφή προς τη βιωσιμότητα μια επιτυχία΄΄ δήλωσε η Leena Ylä-Mononen, Executive Director του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).

Η έκθεση πρόβλεψης προβάλλει διάφορες ιδέες σχετικά με τον τρόπο “αγκύρωσης” των στόχων βιωσιμότητας στις πολιτικές της ΕΕ, ώστε να συγκλίνουν με τον μακροπρόθεσμο οραματισμό του “να ζούμε καλά εντός των ορίων του πλανήτη μας”. Μεταξύ αυτών των ιδεών, η έκθεση προτείνει η ΕΕ να προωθήσει προσεγγίσεις για τη βιώσιμη ευημερία που ξεπερνούν τα οικονομικά μοντέλα που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ανάπτυξη.

Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη για ισχυρή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα – από τοπικό έως παγκόσμιο – για την προώθηση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Συνολικά, η έκθεση “Europe’s Sustainability Transitions Outlook” προσφέρει μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην προσπάθειά της να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη. Η έκθεση καλεί για μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα αγκυρώσει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες με άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη. Μόνο με μια τέτοια στρατηγική μπορεί η Ευρώπη να διασφαλίσει ένα βιώσιμο και ευημερούν μελλον για τους πολίτες της.

 Η έκθεση “Europe’s Sustainability Transitions Outlook” αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους όσους εργάζονται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η έκθεση προσφέρει μια σαφή ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών, καθώς και μια σειρά από πρακτικές προτάσεις για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Comments are closed.