ΚΕΠΑ: Πάνω από 100 νέα δένδρα στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, στα πλαίσια του προγράμματος “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”, με χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου» του ΥΠΕΝ ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη φύτευσε στον Περιπατητικό δρόμο στο διάστημα 3-4 Δεκεμβρίου 2021, ένα σύνολο εκατό (108) δένδρων, αποτελούμενο από 18 αριές, 6 ερυθρελάτες, 15 κουτσουπιές, 30 κυπαρίσσια, 11 μελικουκιές και 28 σφενδάμια.

Το κόστος αγοράς, μεταφοράς των δένδρων καθώς και του υλικού άρδευσης
καλύφθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» και ανήλθε σε €1709,36 ενώ οι διαδικασίες πληρωμής διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7, ο Δήμος αναλαμβάνει την φροντίδα των δένδρων για περίοδο πέντε ετών και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις, τα επόμενα έτη, ως συμβολής στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.Από την πλευρά του, το ΚΕΠΑ – UNAI Hub SDG7 αναλαμβάνει την κοινοποίηση της δενδροφύτευσης στο «Πράσινο Ταμείο», στους συνεργαζόμενους Δήμους και φορείς, στη ΚΕΔΕ, στα ελληνικά ΜΜΕ και μέσω του UNAI στα αντίστοιχα ΜΜΕ του ΟΗΕ.

Τα δύο μέρη συμφωνούν στην προώθηση της συνεργασίας με σκοπό την
συγκρότηση Διεθνούς Συνεργατικής Πρωτοβουλίας (International Cooperative
Initiative – ICI) στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου – ΟΣΕΠ (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Τέλος υπενθυμίζεται η δυνατότητα δωρεάν παροχής προς Δήμους τουλάχιστον 100 δένδρων, μέχρις της εξαντλήσεως της υφιστάμενης χρηματοδότησης από το
«Πράσινο Ταμείο», καθώς και της παροχής αντίστοιχου αριθμού δωρεάν
ελαιόδενδρων, που έχουν διατεθεί από το φυτώριο «Hellenic Plants».

Comments are closed.