Velocity: Δίνει λύσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων, καλύπτοντας την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου μιας επιχείρησης

Η Velocity Energy Consulting είναι η πρώτη συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην ενέργεια και το περιβάλλον. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από έμπειρους μηχανικούς ενέργειας, χρηματοοικονομικούς αναλυτές και περιβαλλοντικούς συμβούλους, αποφασισμένους να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια όσον αφορά στο ενεργειακό τοπίο.

Η Velocity προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιστάθμιση ενεργειακού κινδύνου, τόσο για τον κλάδο της βιομηχανίας, όσο και του εμπορίου (αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, café, logistics κ.α.), καθώς και σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια ή λοιπές υποδομές. Παράλληλα, αξιοποιεί την πληροφορία του ενεργειακού κόστους μέσω του εξειδικευμένου συστήματος λήψης αποφάσεων που έχει αναπτύξει και επιτρέπει την παραμετροποίηση και χάραξη Στρατηγικής Ενεργειακού Εφοδιασμού της κάθε επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, βοηθά στη λήψη αποφάσεων όπως, πότε να προβεί μια επιχείρηση σε προαγορά ενέργειας ή αλλαγή παρόχου, πόσο θα πρέπει να αγοράσει, πώς θα εκτελεστούν εντολές αγοράς συγκεκριμένης ποσότητας κ.α..

Επιπλέον, χαράσσει στρατηγική για τη δημιουργία του βέλτιστου χαρτοφυλακίου λύσεων ενεργειακού εφοδιασμού του συνόλου των ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υγραέριο και λοιπά καύσιμα), και τη συνεχή παρακολούθηση των συμβάσεων προμήθειας, ώστε οι επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζονται εγκαίρως ανάλογα με τις συγκυρίες. Πιο συγκεκριμένα στον ηλεκτρισμό, η Velocity έχει τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρέχει στους πελάτες της ποσότητες ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από τη σύναψη διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με πράσινους παραγωγούς. Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται μέσω της διενέργειας δημοπρασιών των ποσοτήτων αυτών με τη μέθοδο της βέλτιστης προσφοράς, αποκλειστικά για τους πελάτες της.

Πρώτη η Velocity, μέσω του δικού της λογισμικού προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων, καλύπτοντας την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου μιας επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο μεγεθών, όσο και σε επίπεδο τιμολογίων, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής όσον αφορά στον έλεγχο, τη διαχείριση και την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας, με σκοπό τελικώς την βελτιστοποίηση του μείγματος στο καλύτερο δυνατό κόστος.

Σημαντικός παράγοντας των προκλήσεων στον χώρο της ενέργειας είναι και η παγκόσμια αγορά, και η Velocity πέραν της εγχώριας αγοράς μελετά και την παγκόσμια αγορά ενέργειας, ώστε να εντοπίζει τους βασικούς καταλύτες μεταβολών, τις τάσεις αλλά και τις προκλήσεις που έρχονται, δίνοντας συνεχή εισροή δεδομένων καθώς και την ανάλυσή τους, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων όπου αφορούν την ενεργειακή πολιτική και τις στρατηγικές ενεργειακές κινήσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, δήλωσε σχετικά πως: «Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές ενέργειας δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην πρόβλεψη του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Αυτό διαφαίνεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε μιλάμε για τον κλάδο της μεταποίησης, είτε του λιανικού εμπορίου και των υποδομών, με βασική αιτία τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και ορυκτών καυσίμων. Η Velocity μέσω των καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών, του εξειδικευμένου λογισμικού που έχει δημιουργήσει, αλλά και των έμπειρων στελεχών της, έρχεται να διασφαλίσει και να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Τέλος, η εταιρεία αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών της, ώστε να οδηγήσει οποιαδήποτε επιχείρηση στην υιοθέτηση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας data-driven λύσεις, με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων ESG (Environmental, Social, Governance) η οποία αποτελεί σήμερα μονόδρομο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μπορεί να εξάγει τα δεδομένα, τις ποιοτικές/ποσοτικές αναλύσεις και την πορεία μεταβολής των δεικτών ESG σε ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας του κάθε οργανισμού.

Comments are closed.