Το «αύριο» του Ομίλου Μυτιληναίου περνάει από την «πράσινη» ανάπτυξη

Με «σταθερά βήματα» και «πράσινο» ρυθμό, ο Όμιλος συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Η MYTILINEOS άνοιξε καινούργιο κεφάλαιο για το μέλλον της, με την «πράσινη» ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά το «άνοιγμα» που έγινε από τη χρηματοδότηση 400 εκατομμύριων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία θα επιταχύνει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως προκύπτει από την συμφωνία, η εταιρεία MYTILINEOS θα αναπτύξει ένα νέο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) έως το 2027, που θα προσθέσει περί τα 2,6GW παραγωγικής δυναμικότητας. Η αξία της επένδυσης εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα έργα θα υλοποιηθούν στην ΕΕ.
Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ θα υποστηρίξει νέες επενδύσεις σε περιοχές σύγκλισης όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας έτσι τη δέσμευση της Τράπεζας για ισότιμη ανάπτυξη και περιφερειακή συνοχή.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤΕπ και Head of Operations Jean-Christophe Laloux, και ο Χρήστος Γαβαλάς, Chief Treasury & IR Officer and Executive Board Member της MYTILINEOS, υπέγραψαν τη δανειακή σύμβαση που θα έχει διάρκεια 10 ετών, στην Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου 2023.
Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί μέρος του εξειδικευμένου πακέτου υποστήριξης της ΕΤΕπ για το RΕPowerEU, το φιλόδοξο σχέδιο της Ε.Ε. για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, την επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης και την ενίσχυση των επενδύσεων με σκοπό την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

«Η αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού και της δυνατότητας αποθήκευσης ενέργειας της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης», δήλωσε ο Jean-Christophe Laloux, Γενικός Διευθυντής της ΕΤΕπ. «Για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα, το «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να επιταχυνθεί με σημαντικά έργα όπως αυτά της MYTILINEOS, αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, υποδομών αποθήκευσης και πρόληψης σπατάλης πόρων».

«Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια και πολύτιμη συνεργασία μας με την ΕΤΕπ, εξασφαλίσαμε τη σημαντική υποστήριξη της Τράπεζας με αυτήν τη συμφωνία-ορόσημο ύψους 400 εκατ, ευρώ που θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ικανότητα της MYTILINEOS να επιταχύνει την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα ηλιακής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή η στρατηγική επένδυση προωθεί τη σαφή δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλει στο φιλόδοξο σχέδιο της Ευρώπης για μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και επίτευξη ενός μέλλοντος ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050», δήλωσε ο Χρήστος Γαβαλάς, Chief Treasury & IR Officer and Executive Board Member της MYTILINEOS.

Πέρα από την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων και δυναμικότητας αποθήκευσης, η νέα χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου και θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την αξιοπιστία και καλύπτοντας τη μελλοντική ζήτηση.

Τα συστήματα αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους τελικούς καταναλωτές, να διευκολύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να υποστηρίζουν την απόκριση ζήτησης, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ζητημάτων που επιβραδύνουν την επίτευξη των ενωσιακών και εθνικών μακροπρόθεσμων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα.

Η εξαγορά της ΕΦΑ Ενεργειακή

Υπενθυμίζεται ότι προ εβδομάδων είχε εγκριθεί ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ολομέλεια, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του συνόλου (100%) των μετοχών της ΕΦΑ Ενεργειακή Εταιρία Φυσικού Αερίου.

Όπως είχε επισημανθεί μετά το deal, «η επιτροπή έκρινε ότι η υπό εξέταση συναλλαγή δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των προαναφερθέντων σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την απόφαση, κρίνεται ότι δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που αφορά και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω σχετικές αγορές».

Comments are closed.