Η Boehringer Ingelheim Eλλάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού

Με τον πυλώνα MORE GREEN η εταιρεία δεσμεύεται να καταστεί ακόμα περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Συνεχίζοντας ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από 135 χρόνια, η Boehringer Ingelheim συνεχίζει να προσφέρει λύσεις για ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και να ενισχύει τις φιλοδοξίες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων υγειονομικών και ταυτόχρονα των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η ανανεωμένη στρατηγική της προσέγγιση εξακολουθεί να εστιάζει στη δύναμη και στην αξία της μακροχρόνιας συνεργασίας που συμβάλλει σε ένα υγιέστερο και περισσότερο βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία.

Με τον πυλώνα MORE GREEN, η Boehringer Ingelheim σκοπεύει να καταστεί ακόμα περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη, συνεχίζοντας τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της χρήσης ενέργειας και πόρων  καθώς και του αποτυπώματος νερού.

Ανανεώνει τους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δεσμευόμενη:

  • Να εξασφαλίσει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τις επιχειρησιακές της λειτουργίες έως το 2030.
  • Να μειώσει περαιτέρω το αποτύπωμα νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές που επηρεάζονται από τη διαθεσιμότητα του νερού, καθώς και να προστατέψει το καθαρό νερό στις κοινότητες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.
  • Να εφαρμόσει αρχές κυκλικότητας για τη μείωση των λειτουργικών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και αρχές οικολογικού σχεδιασμού και πράσινης χημείας για όλα τα νέα προϊόντα.

Στην Ελλάδα η εταιρία δραστηριοποιείται για περισσότερο από μισό αιώνα διαθέτοντας εργοστάσιο παραγωγής στο Κορωπί. Ο όγκος παραγωγής της ανέρχεται στις 60 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων ετησίως. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση νερού.

Σαν αποτέλεσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της παράγονται 12.000 m3 απόβλητα νερού. Με απόφαση της εταιρίας η επεξεργασία των αποβλήτων νερού γίνεται μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού που διαθέτει. Στη συνέχεια το νερό διυλίζεται σε δύο υγρότοπους. Το επεξεργασμένο νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση χωραφιού 7,7 στρεμμάτων, φυτεμένου με γκαζόν και καλλωπιστικά φυτά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρίας, εάν η εργασία αυτή ανατίθετο στο πλησιέστερο εξωτερικό εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων θα χρειαζόταν να διανύσει 500 φορές το χρόνο απόσταση 60 χλμ με φορτηγά μεταφοράς. Η συνολική αυτή απόσταση (30.000 χλμ) αντιστοιχεί στο 75% του μήκους του ισημερινού της Γης γεγονός που θα οδηγούσε σε σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στο περιβάλλον.

Παράλληλα γίνεται εξοικονόμηση των φυσικών υδάτινων πόρων εφόσον θα απαιτούταν άσκοπη άρδευση με πόσιμο νερό δικτύου για τη συντήρηση του πράσινου τοπίου. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία αναδεικνύει την ευαισθησία της στο περιβάλλον συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Comments are closed.