Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρωτοπόρος στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Ο Οργανισμός εντάχθηκε για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022».

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακηρύχθηκε ως Πρωτοπόρος Οργανισμός για την εφαρμογή και την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και εντάχθηκε για ακόμη μία χρονιά στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου και παρουσιάστηκαν οι επιχειρήσεις -πρότυπα- που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Η διάκριση των εταιριών προέκυψε μετά από αξιολόγηση βάσει ESG κριτηρίων και ένταξη αυτών στο «Sustainability Performance Directory», τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Η επιβεβαίωση της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από έγκριτα μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Στέφανος Βερζοβίτης, μέλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΕΓΑ. Ευρωπαϊκή Πίστη, δήλωσε: «Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού. Από το 2011 δημοσιεύουμε Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουμε υλοποιήσει εκατοντάδες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενισχύουμε την Πράσινη Οικονομία και συμβάλλουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Επιβράβευση φυσικά, όλων των δράσεων των τελευταίων ετών, αποτέλεσε η εισαγωγή της εταιρίας μας στο δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διάκριση μας για ακόμη μία χρονιά στο θεσμό “The Most Sustainable Companies in Greece 2022” μας χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί επιβράβευση για όλους τους ανθρώπους του οργανισμού μας, οι οποίοι στέκονται αρωγοί σε κάθε μας προσπάθεια».

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δηλώνει ότι δεσμεύεται, παράλληλα με την ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών να αναπτύσσει διαρκώς νέες πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και να προσαρμόζει τις δράσεις της ανάλογα με τις ανάγκες βιωσιμότητας της νέας εποχής.

Comments are closed.