Κυκλική οικονομία: Μείωση χρήσης πρώτων υλών, λιγότερα απόβλητα, προστασία του περιβάλλοντος

του Νάσου Μάκιου
Φυσικός, MSc Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη
EU Climate Pact Ambassador

Ο πληθυσμός του πλανήτη αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, σπαταλάμε με ιλιγγιώδης ρυθμούς πρώτες ύλες προκειμένου να ικανοποιήσουμε όχι μόνο τις βασικές μας ανάγκες αλλά και τις υπερκαταναλωτικές μας συνήθειες. Πρώτες ύλες, οι οποίες είναι πεπερασμένες και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν. Πρώτες ύλες, οι οποίες συλλέγονται για την κατασκευή των προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά και όταν πλέον αυτά τα προϊόντα δεν είναι χρηστικά για εμάς, απλά τα απορρίπτουμε στο περιβάλλον. Αυτό το «γραμμικό μοντέλο» οικονομίας έρχεται να το αντικαταστήσει η κυκλική οικονομία.

Όπως η φύση δεν παράγει απόβλητα, έτσι κι εμείς, με την κυκλική οικονομία, προσπαθούμε να μην παράγουμε απόβλητα ή αν παράγουμε απόβλητα, αυτά να είναι δευτερογενής πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η κυκλική οικονομία στηρίζεται στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και βασικό πρώτο βήμα για την επίτευξή της είναι ο βιώσιμος σχεδιασμός των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικά και να μπορούν εύκολα να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να αναβαθμιστούν, να επαναχρησιμοποιηθούν, να μπορούν να επαναπροσδιοριστούν ως προς την χρήση τους και στο τέλος του χρόνου ζωής τους, να μπορούν να ανακυκλωθούν. Προωθείτε επίσης με την κυκλική οικονομία, η χρήση προϊόντων ως υπηρεσία, η εκμίσθωση αλλά και η βιοοικονομία.

Επίσης, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας δεν είναι μόνο ν’ αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε αλλά και τον τρόπο που καταναλώνουμε. Αν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη καταναλώνουν πόρους με τον ρυθμό που καταναλώνουν οι κάτοικοι στις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαζόμασταν 3,3 πλανήτες για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις καταναλωτικές τους ανάγκες.

Ο άμεσος μετασχηματισμός του τρόπου με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή αλλά και του τρόπου που παράγουμε τα προϊόντα μας είναι απαραίτητος για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

__________________________________________________________________________________

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του Συμφώνου στην Ελλάδα είναι ο οργανισμός ΙΝΖΕΒ. Για όποια πληροφορία σχετικά με το Σύμφωνο ή για κλιματικές δράσεις που θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 6394608.

Comments are closed.