ΔΕΗ: Οδηγός προς ένα βιώσιμο μέλλον

Με όραμα και ηγετική θέση, η ΔΕΗ υιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αξιοποιεί καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε έναν σύγχρονο οργανισμό που συμβάλλει ενεργά στην ευημερία της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ, ένας ιστορικός κολοσσός στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, ηγείται πλέον της στροφής προς ένα «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον.

Με όραμα και ηγετική θέση, η ΔΕΗ υιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αξιοποιεί καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε έναν σύγχρονο οργανισμό που συμβάλλει ενεργά στην ευημερία της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η εταιρεία υλοποιεί έναφιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους για το 2023 €2,6 δισ.,συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel
στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες των ΑΠΕ και της διανομής. Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,6GW στο τέλος του 2023. Σήμερα έχει έργα συνολικής ισχύος 2,8GW σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, ισχύς που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Επιπλέον, η ΔΕΗ επιδίωξε περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ, προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW, διαθέτοντας σήμερα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 18 GW.

Παράλληλα, η ΔΕΗ δεσμεύεται για την πλήρη απολιγνιτοποίησηέως το 2028. Η κίνηση αυτή θέτει τέρμα στην εξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα και αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενός από τα μεγαλύτερα και φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας.

Εκτός από τη στροφή προς τις ΑΠΕ και την απολιγνιτοποίηση, η ΔΕΗ εστιάζει και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Η ψηφιακή
πλατφόρμα «MyDEH» προσφέρει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και εξατομικευμένες λύσεις για τη διαχείριση της ενέργειάς τους.

Επιπλέον, η υλοποίηση έργων «έξυπνων» δικτύων βελτιστοποιεί τη διαχείριση ενέργειας, μειώνει απώλειες και ενισχύει την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος.

Η ΔΕΗ υιοθετεί επίσης αρχές κυκλικής οικονομίας. Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίησή τους. Επιπλέον, επενδύει σε τεχνολογίες ενεργειακής ανακύκλωσης, παράγοντας ενέργεια από απόβλητα.

Η στροφή της ΔΕΗ προς την «πράσινη» βιομηχανία φέρνει πολλαπλά οφέλη. Η μείωση ρύπων και η στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας ωφελούν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η ανάπτυξη της «πράσινης» βιομηχανίας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την εθνική οικονομία.

Η ΔΕΗ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οργανισμούς για την ανάπτυξη και υλοποίηση «πράσινων» λύσεων. Επιπλέον, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ blue, κατέχει ηγετικό μερίδιο αγοράς 35% στα δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα με 2.015 τοποθεσίες, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το τέλος του 2022. Η ΔΕΗ blue εισήγαγε το 2023 Δείκτη Βιωσιμότητας αποφυγής εκπομπών CO2 για τους χρήστες που επιλέγουν να φορτίζουν στα δημόσια σημεία φόρτισης της ΔΕΗ blue τα οποία εξυπηρετούνται 100% από ΑΠΕ.

Το 2023 έκλεισε με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%. λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro
forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.

Για το 2024, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαμηλότερες τιμές στη χονδρική αγορά, δεδομένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιημένου μοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (Covid, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,7 δισ.

Η ΔΕΗ, με όραμα και ηγετική θέση, ηγείται της μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η υιοθέτηση «πράσινων» πρακτικών, η στροφή προς τις ΑΠΕ και η υλοποίηση καινοτόμων λύσεων φέρνουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Comments are closed.