Ελληνικός Χρυσός: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μεταλλείων Κασσάνδρας

Η εταιρεία σύμφωνα με το Στρατηγικό Οδικό Χάρτη που ανακοίνωσε, δρομολογεί σημαντικά έργα με σκοπό την αναβάθμιση της απόδοσης της παραγωγής και της ασφάλειας των μεταλλείων.

Τα τελευταία έτη στην Ελλάδα παρατηρείται μία πληθώρα πρότζεκτ ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς η χώρα ελπίζει να βαδίσει προς το μέλλον με γοργά βήματα. Ο μετασχηματισμός αφορά κυρίως στην αναβάθμιση δικτύων, διαδικασιών και δυνατοτήτων, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, όπως επιτάσσει η νέα ψηφιακή εποχή.

Ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογής του μετασχηματισμού αφορά τις γραμμές παραγωγής όπου δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες με τη χρήση ψηφιακά ελεγχόμενου εξοπλισμού παραγωγής, ρομποτικών αυτοματισμών και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και του τρόπου με τον οποίο οι χειριστές αλληλεπιδρούν με τον εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερες ανάγκες για συντήρηση των μηχανημάτων.

Ακόμα και κλάδοι με μικρή παραδοσιακά έκθεση στην τεχνολογία, όπως η εξόρυξη, επηρεάζονται ταχύτατα από αυτή την αλλαγή. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ελληνικός Χρυσός, η οποία, σύμφωνα με το Στρατηγικό Οδικό Χάρτη που ανακοίνωσε πρόσφατα, δρομολογεί σημαντικά έργα για την αναβάθμιση της απόδοσης της παραγωγής και της ασφάλειας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, όπως:

1. Εγκατάσταση δικτύου 4G/LTE στο Μεταλλείο της Ολυμπιάδας και εφαρμογές βελτίωσης του προγραμματισμού της παραγωγής

Σε συνέχεια των συνεχών επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ολυμπιάδας, που έχουν ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ από την απόκτησή του, η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση δικτύου 4G/LTE στις στοές μεταλλείου.Είναι η πρώτη εγκατάσταση του είδους της που γίνεται σε μεταλλείο στην Ελλάδα και ανοίγει νέες δυνατότητες που θα βελτιστοποιήσουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην εργασία.

2. Εφαρμογή μεθόδων απομακρυσμένης εξόρυξης στο νέο μεταλλείο των Σκουριών

Το νέο μεταλλείο που θα αναπτυχθεί στις Σκουριές θα είναι πλήρως ηλεκτρικό και θα εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές που θα επιτρέπουν ακόμα και την απομακρυσμένη εξόρυξη, δημιουργώντας νέα επίπεδα ασφάλειας αλλά και βέλτιστης παραγωγικότητας.Ήδη, η εταιρεία ξεκινάει τις προπαρασκευαστικές εργασίες με την κατασκευή 3 νέων κτιρίων με τα οποία θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του μελλοντικού εργοστασίου εμπλουτισμού, σε μια επένδυση ύψους 3 εκατ. που θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για την εξεύρεση χρηματοδότησης της επένδυσης που θα οδηγήσει και στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα.

3. Δημιουργία Κέντρου Τεχνικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης των εργαζομένων

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ανάλογη έμφαση και στο ανθρώπινο στοιχείο, δημιουργώντας ένα Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης στο Στρατώνι Χαλκιδικής, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες το εργατικό δυναμικό ενόψει της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις Σκουριές, στο οποίο θα εφαρμόζονται τεχνολογίες αιχμής. Μέσω του Κέντρου, οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας κατάρτιση, εκπαιδευόμενοι για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που αξιώνει η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και το άκρως απαιτητικό έργο των Σκουριών. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό, το Κέντρο μακροπρόθεσμα θα είναι ανοιχτό και σε μη εργαζομένους στην Ελληνικός Χρυσός, παρέχοντας χρήσιμα εφόδια για την ψηφιακή εποχή στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Comments are closed.